Bemutatkozás

A Békevár Alapítvány jogállása szerint, mint közhasznú szervezet  lett nyilvántartásba véve a Somogy Megyei Bíróság 2001. 06. 12.-én kelt, Pk.60.050/200163.sz. jogerős végzésével.

Az alapítvány székhelye: 7400 Kaposvár, Béke u. 30.

Az alapítvány működéséhez szükséges infrastruktúrát, a Magyarországi Baptista Egyház Kaposvári Gyülekezetének tulajdonát képező ingatlanának rendelkezésre bocsátott része biztosítja.


 

Az alapítvány​, az alapító okiratban foglalt céljai elérése érdekében az 1997. évi CLVI. Tv.-ben meghatározott közhasznú tevékenységek közül az alábbiakat is végezheti:

  • Szociális tevékenység – családvédelmi és családsegítő szolgáltatás, egyéb szociális ellátás

  • Nevelés, oktatás, képességfejlesztés

  • Kulturális

  • Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek-és ifjúsági érdekképviselet

  • Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése

  • Sport

  • A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése, kapcsolódó szolgáltatások

  • Egészségfejlesztés, egészségvédelem, egészséges életmódra való nevelés

A Békevár Alapítvány a működésének kezdetétől fontosnak tartotta, hogy a székhely környezetében élő családok számára a hasznos szabadidő eltöltést, a családon belüli kapcsolatok erősítését, a házasságon belüli problémák megoldásának elősegítését, valamint a gyermek és ifjúsági korosztály gondolkodásmódját, normáit, és értékrendjét pozitívan befolyásoló programokat szervezzen, karitatív tevékenységeket végezzen.

Kuratórium elnöke

Dr Csonka Arnold

Kuratóriumi tagok

Pintér Ferenc

 

Horváth Péter

Szakmai vezető

Fodorné Bauer Andrea

 

Közhasznúsági jelentések:

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015